Archive for the ‘Lê Phú’ Category

 
Nhạc: Lê Phú
Thơ: Hư Vô
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Hư Vô gửi YouTube link