Mẹ quê mùa

Posted: 14/05/2012 in Âm Nhạc, Kim Lệ, Nghiêu Minh, Phạm Anh Dũng, Thúy Huyền, Thơ

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nghiêu Minh
Diễn ngâm: Kim Lệ
Tiếng hát: Thúy Huyền
Nguồn: Tác giả gửi YouTube

Đã đóng bình luận.