Gương tiền sử

Posted: 23/05/2012 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

Truyền thuyết Mỵ Châu
Truyền thuyết Mỵ Châu – Tranh Nguyễn Trọng Khôi

Nhìn lên tấm bản đồ Tổ Quốc
Việt Nam như một cánh cung
Dương sẵn chờ tên
Mà đảo Hoàng Sa là lãy nỏ Kim Quy.

Lãy nỏ ngày xưa đi vào huyền thoại
Trọng Thủy lừa tình thành lên ăn cắp
Lông ngỗng bay theo vó ngựa truy phong
Mỵ Châu ơi!
Giếng Ngọc đắng bồ hòn!

Lãy nỏ ngày nay là trăm phần sự thật
Không lừa được bằng tình yêu
Lừa bằng tình đồng chí
Trọng Thủy ngày nay là những tên hải tặc
Đem đạn bom cướp lãy nỏ Hoàng Sa.

Bụi thời gian không mờ gương tiền sử
Kẻ thù xưa còn đó
Cổ Loa xưa còn đây
Hai ngàn năm trôi qua…
Gương tiền sử về soi chung lịch sử.

An Dương Vương ơi!
Thành quách,lâu đài tan theo bọt bể
Sóng ngàn năm vẫn mãi mãi bạc đầu.

Đông Anh, Hà Nội tháng 3 năm 2012
Phan Đắc Lữ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.