Tắm trăng

Posted: 01/06/2012 in Thơ, Văn Công Mỹ

Văn Công Mỹ

Theo chân ngày trăng mọc
Lạ lùng tháng ba âm
Cát vàng hơn bữa trước
Sóng lặng rất âm thầm

Em níu ngày đến muộn
Anh nắm vội đêm buông
Đôi ta đùa với biển
Tiếng giỡn động muôn trùng

Trăng của thời năm cũ
Êm ái trườn qua tay
Em của rằm rạo rực
Đắm đuối bờ môi say

Giữa đôi bờ sau trước
Ngó nhau mà hỏi thầm
Ta.Trời.Trăng.Mây.Nước
Rủ nhau vào trăm năm !

Văn Công Mỹ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.