Thư chiều mưa

Posted: 01/06/2012 in Âm Nhạc, Lisa, Thơ, Trần Quang Lộc, Đặng Kim Côn

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Lisa


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.