Nét màu sắc không

Posted: 03/06/2012 in Âm Nhạc, Không Hư - Hoàng Quốc Bảo, Mỹ Tâm

Không Hư – Hoàng Quốc Bảo


Tranh Thủy mạc, Nét Màu Sắc Không – Võ Đình

Tiếng hát: Mỹ Tâm

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.