Archive for the ‘Mỹ Tâm’ Category

Không Hư – Hoàng Quốc Bảo


Tranh Thủy mạc, Nét Màu Sắc Không – Võ Đình

Tiếng hát: Mỹ Tâm

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.