Vết hồng chim bay

Posted: 03/06/2012 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Tâm Chân Nguyên Trần thị LaiHồng


Biển Hải Biên, hình LaiHồng, 31 tháng 5, 2012, Giỗ Võ Đình năm thứ ba

Tâm một dòng
một dòng nguồn trong
sông mở lòng trong Tâm tìm tuôn ra biển

biển gọi chim về
nghe lời Bát Nhã
Vạn Pháp mở Tâm Từ
Hoa Khai
Nhất Chơn phi Sắc phi Không

Nét nét màu màu
Sắc sắc Không không[1]

Quê hương thăm thẳm đôi lòng
Đông Tây ngăn nổi vết hồng chim bay[2]

biển ôm sông ôm trọn cả trời mây
ôm trọn cánh chim bay
từ Đông sang Tây
chim cùng mây bay
bay

bóng in trên cát
mà hồn trên mây
theo ngọn sóng dâng dầy …

về
về đi
chim ơi !
chim bay về núi
túi rồi chim ơi
chim vẫn còn bay
bay
còn bay ……

Tâm Chân Nguyên Trần thị LaiHồng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

[1] Thơ Hoàng Quốc Bảo
[2] Thơ Võ Đình

Đã đóng bình luận.