Tiếng của rừng

Posted: 13/06/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Phát mìn nổ, thú chui vào hang trốn
Chim giựt mình hốt hoảng vụt bay xa
Đá vỡ toang rơi xuống vực theo đà
Lăn lông lốc vào nằm nơi đất chết.

Guồng máy đãi, máy xay không mỏi mệt
Rít từng cơn ken két giữa thâm sâu
Những cây cao đứng lặng ngắt cúi đầu
Lòng run sợ biết khi nào gẫy đổ?

Rồi xen lẫn tiếng dàn cưa rú nổ
Những thanh âm trèo trẹo nghiến kinh hồn
Cả núi rừng lâm trọng bệnh héo hon
Hoa rụng cánh, cá lật mình phơi bụng.

Rền đâu đó tiếng súng săn rơi rụng
Người cắt rừng đi tìm bắn thú hoang
Cứ từng cơn ngả xuống giữa kinh hoàng
Gom góp lại hết cả loài, diệt trụi.

Tiếng máy xúc, máy đào và máy ủi
Từng khắc âm rổn rảng đập vào nhau
Tiếng của rừng là tiếng dội thương đau
Ngày đêm kéo như tầng sâu địa ngục,

Nhớ thuở trước tiếng của rừng nhạc khúc
Tiếng của rừng, chim hót vạn thanh âm
Tiếng của rừng, lẫm liệt hổ voi gầm
Nay khắp chốn tiếng của rừng khô khốc ./.

Châu Thạch
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.