Trôi theo từng cơn sóng

Posted: 22/06/2012 in Âm Nhạc, Quỳnh Lan, Thái Thụy Vy, Thơ, Vĩnh Điện

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Thái Thụy Vy
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.