Archive for the ‘Thái Thụy Vy’ Category

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Thái Thụy Vy
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link