Chỗ giấu trái tim

Posted: 23/06/2012 in Âm Nhạc, Hồng Tâm, Kim Dung, Phan Ni Tấn, Thơ

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: Hồng Tâm
Hòa âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Kim Dung

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi YouTube link và bản nhạc

Đã đóng bình luận.