Rồi em đã xa tôi

Posted: 15/07/2012 in Âm Nhạc, Phạm Anh Dũng, Đèo Văn Sách

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Hòa âm: Hoàng Cung Fa
Tiếng hát: Đèo Văn Sách
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.