Cho tôi xin một ngày

Posted: 15/07/2012 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm

cho tôi xin một ngày
làm thân ngọn cỏ
chơi với gió
đùa với mây
một ngày vô tội vạ
em yêu!

cho tôi xin một ngày
tắm trong nắng
ngủ trong sương
rong chơi lạc thú giữa rừng cây
nghe biển hát:
điệu ca trù
giọng huế
lý hò lơ
với chiêng trống khỏa thân gầy xứ thượng

cho tôi xin một ngày
lạc bước thiên đường
ngao du sơn thủy
không hoang đàng không mộng mị không thăng hoa
tôi cùng em
ở đó mình trần rất thô tục
sống một lần và chết mãi ngàn năm

tâm như nhiên chú âm trang hảo hán
phi thường nguyên nhiễm cõi phù vân
lịch đại oai linh há như là thế sự
ngũ uẩn vị tất sơn xuyên tự tại ngẫu nhiên thành

cho tôi xin một ngày
không đèn không đưốc
không điếu đóm
chỉ một ngày:
phảng phất chốn trăng sao…

Võ Công Liêm
ca.ab. cuối 6/2012
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.