Archive for the ‘Đèo Văn Sách’ Category

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Hòa âm: Hoàng Cung Fa
Tiếng hát: Đèo Văn Sách
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link