Chiều mưa bong bóng

Posted: 23/07/2012 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Phan Khâm, Thơ, Vĩnh Điện

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phan Khâm
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.