Archive for the ‘Phan Khâm’ Category

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phan Khâm
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link