Bài thơ tình viết muộn

Posted: 15/08/2012 in Âm Nhạc, Dư Mỹ, Nguyễn Trọng Khôi, Thơ, Vĩnh Điện

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Dư Mỹ
Hòa âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.