Archive for the ‘Dư Mỹ’ Category

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Dư Mỹ
Hòa âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link