Người về đêm mưa

Posted: 30/08/2012 in Âm Nhạc, Bằng Kiều, Vũ Ngọc Giao

 
Nhạc và lời: Vũ Ngọc Giao
Tiếng hát: Bằng Kiều
Biên tập: Quốc Bảo
Hòa âm: Bảo Chấn
Thực hiện: Dã Hạc
Nguồn: Dã Hạc gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.