Archive for the ‘Vũ Ngọc Giao’ Category


Nhạc: Đỗ Thất Kinh [Bản ký âm PDF]
Thơ: Vũ Ngọc Giao
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube

 
Nhạc và lời: Vũ Ngọc Giao
Tiếng hát: Bằng Kiều
Biên tập: Quốc Bảo
Hòa âm: Bảo Chấn
Thực hiện: Dã Hạc
Nguồn: Dã Hạc gửi YouTube link