Thu lồng bóng nguyệt | Bâng khuâng | Ơn mùa mưa trước

Posted: 13/09/2012 in Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao, Thơ

Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao

Thu lồng bóng nguyệt

Thu lồng bóng nguyệt bủa giăng tơ
Chói lọi vàng rơi khắp cõi bờ
Khiến mảnh đa tình chìm biển mộng
Ru hồn lãng tử đắm trời mơ
Đường trăng dìu dịu mềm chân bút
Lối thỏ êm đềm mượt gót thơ
Đẹp quá! Hằng Nga ơi! giúp nhé!
Giùm ta giữ vẹn phím tiêu sơ.

 

Bâng khuâng

Hãy định nghĩa tình yêu giùm cho với!
Sao ban sơ đắm đuối đến mê hồn?
Rồi lần bước theo từng mùa thu tới
Khuất bóng mờ trong khói bụi hoàng hôn.

Hãy định nghĩa tình yêu giùm cho với!
Sao ban sơ quá ngượng nghịu non khờ
Rồi lần bước theo từng mùa thu tới
Mảnh vườn hồng dưới nắng đẹp trời mơ.

Hãy định nghĩa tình yêu giùm cho với!
Có phải chăng là vị kỷ tham mê?
Lần chìm đắm trong sóng sầu chấp chới
Tiếng kêu thương ơi ới lạnh đêm về.

Hãy định nghĩa tình yêu giùm cho với!
Có phải chăng biết cam chịu dung hòa
Lần tươi thắm qua bao mùa vun xới
Rừng yêu đương tươi tắn rợp ngàn hoa.

Hãy định nghĩa tình yêu giùm cho với!
Đang bâng khuâng chưa biết định phương nào
Xin chỉ giúp để sang mùa xuân mới
Nhạc tình trường tha thiết khúc thanh tao.

Hãy định nghĩa tình yêu giùm cho với!

 

Ơn mùa mưa trước

Nắng dài ai dám trách mưa
Giận đà không giận càng ưa thích nhiều
Hôm hai đứa bước cùng chiều
Cơn mưa làm mạch suối yêu dâng tràn

Mưa cho óng mượt vồng lan
Xanh tươi bắp bãi nở nang lúa đồng
Mướp cà dưa bí sai bông
Mưa cho cau, toại lòng mong đợi trầu

Rỡ ràng lễ đón đưa dâu
Mẹ cha vui, bắc nhịp cầu em đi.
Em đi, lòng những thầm thì
Không mùa mưa trước… đễ gì hôm nay?.

Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.