Qua Vị Xuyên | Cửa thiền | Thà rằng

Posted: 17/09/2012 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

Qua Vị Xuyên

Sông xưa nay đã thành đồng
(Tú Xương)

Ruộng xưa nay đã thành đường
Ao hồ sông… lấp phố phường mọc lên
Xóm làng đổi họ thay tên
Nông phu thất nghiệp lênh đênh quê người.

Tháng 3.2006

 

Cửa thiền

Kính tặng lão Hòa Thượng TQÐ

Ði tu mà phải đi tù
Chữ tù liền với chữ tu một vần
Nam mô! Trong cõi phàm trần
Cửa Thiền cửa ngục xoay vần đến đâu ?

Tháng 7.2007

 

Thà rằng

Thà rằng như cuội đáy sông
Còn hơn bèo bọt bềnh bồng nổi trôi.

Thà rằng phủi đất mà ngồi
Còn hơn luồn cúi lên ngôi công hầu.

Thà rằng như nước qua cầu
Còn hơn tù đọng nông sâu ao hồ.

Thà rằng như giặc bên Ngô
Còn hơn đồng chí mưu đồ hại nhau.

Tháng 7.2007

Phan Đắc Lữ
Trích thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.