Bên này tôi nhớ quá

Posted: 17/09/2012 in Âm Nhạc, Hà Việt Hùng, Quốc Duy, Thơ, Việt Bằng

Hà Việt Hùng

Nhạc: Hà Việt Hùng; Thơ: Việt Bằng; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Quốc Duy

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.