Thăng Long

Posted: 19/09/2012 in Nguyễn Du, Trần Ngọc Hưởng

Nguyễn Du
Trần Ngọc Hưởng dịch

Thăng Long [1]

Tản lĩnh Lô giang tuế tuế đồng
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long
Thiên niên cự thất thành quan đạo
Nhất phiến tân thành một cố cung
Tương thức mỹ nhân khan bão tử
Đồng du hiệp thiếu tẫn thành ông
Quan tâm nhất dạ khổ vô thụy
Đoản địch thanh thanh minh nguyệt trung

Thăng Long [1]

1.
Lô giang Tản lĩnh núi sông
Bạc đầu còn thấy Thăng Long phút này
Dinh cơ đâu, đường cái đây
Ai đem thành mới lấp đầy cung xưa?
Gái quen đã bế con thơ
Bạn chơi thời nhỏ bây giờ thành ông
Thâu đêm nghĩ ngợi bềnh bồng
Đâu đây tiếng sáo trăng trong một trời

2.
Tản lĩnh Lô giang vẫn núi sông
Bạc đầu còn được thấy Thăng Long
Ngàn năm nhà lớn thành đường cái
Một mảnh thành nay lấp cố cung
Người đẹp quen xưa đang bế trẻ
Bạn chơi thân cũ thảy lên ông
Vấn vương thức trắng đêm khôn ngủ
Tiếng sáo vi vu bóng nguyệt lồng

 

Thăng Long [2]

Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành
Do thị Thăng long cựu đế kinh
Cù hạng tứ khai mê cựu tích
Quản huyền nhất biến tạp tân thanh
Thiên niên phú quý cung tranh đoạt
Tảo tuế thân bằng bán tử sinh
Thế sự phù trầm hưu thán tức
Tự gia đầu bạch diệc tinh tinh

Thăng Long [2]

1.
Trăng xưa soi xuống thành nay
Vẫn Thăng long của bao ngày đã qua
Phố phường dấu cũ phai nhòa
Tiếng đàn sáo cũng phôi pha cả rồi
Ngàn năm phú quý nhử mồi
Bạn bè thời trẻ lần hồi lơ thơ
Việc đời chìm nổi đành ngơ
Tóc mình cũng đã bạc phơ lâu rồi

2.
Trăng vàng mùa cũ chiếu thành đây
Còn đó Thăng long của những ngày
Đường sá dọc ngang nhòa dấu cũ
Sáo đàn quen lạ trổi hơi nay
Giàu sang muôn thuở mồi tranh cướp
Bè bạn ngày xanh nửa gió mây
Chìm nổi việc đời đừng oán trách
Tóc mình lốm đốm bạc nhanh thay

Nguyễn Du
Trần Ngọc Hưởng dịch

Đã đóng bình luận.