Lầm lỗi | Hạt cườm

Posted: 20/09/2012 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê văn Hiếu

Lầm lỗi

Góc vườn xưa,
Hoa cau rụng đầy.
Vại nước rửa đôi chân em mỗi sáng.
Giữ một ban mai.

Một ban mai, mặt trời chưa hửng
Giấc mơ em thắp lên.
Ước vọng tròn căng thiếu nữ.

Một ban mai, mặt trời lấp ló
Ta nhận nụ cười rạng
Rồi ủ kín cả đời.

Góc vườn xưa, giờ vườn hoang
Vẫn đầy hoa cau rụng
Và vại nước đã vỡ.

Chút bùn đất dưới chân em không còn,
Từ khi về phố.
Gót chân hồng hồng đỏ.

Ta mang lấm láp về núi
Ve vuốt mãi trên ngàn.
Để rồi làm người lầm lỡ.

 

Hạt cườm

Ta sẽ nhặt hạt cườm long lanh trên đôi má ngày xưa
Xâu thành chuỗi
Quàng lên cổ suốt đời.

Có một sớm mai.
Ta hốt hoảng nhìn những hạt cườm vung vãi
Khi bắt gặp giọt sương
Đọng dày trên lá cỏ.

Nõn xanh cướp của ta chăng?
Mù mây trộm của ta chăng?
Đêm qua cơn mưa rây tình ru nhẹ.
Sớm nay lưỡi gió ngọt ngào còn mím miệng.

Những hạt cườm ngoài kia là của ai.
Sao không kết thành chuỗi.
Ta một gã si tình gàn gỡ.
Luôn mân mê những hạt nước không màu.

Lê văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.