Vàng chim

Posted: 20/09/2012 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

phượng hề trắc ẩn tấm chồng
phượng hề em va đầu sông
não nề con cá lặn xuống
mê mê một dãi sông hồng

vi đâu em sinh ra đó
lớn lên giữa khốn khổ này
sương mai ngậm buồn phiên nữ
nắng chiều nhuốm bẩn bàn tay

tiếc gì hoa gạo lắt lay
nhớ chi bông súng đọa đày
con nhái nhảy tòm xuống vũng
nước đen điu cả chơn mày

vì sao vẽ một chân dài
vì sao ăn bận sơ sài
vì sao thậm thì da trắng
cho kiều lả ngọn tóc mai
[ cho chìm ngọc giữa trần ai ]
phượng hề phượng hề phượng hề
hoàng hỡi đâu rồi trống mái
máu loang huyết hận tinh kỳ
bén sắc núi nùng mệt mỏi

Hoàng Xuân Sơn
chín chín mười hai
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.