Thuyền Đợi

Posted: 20/09/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng, Thơ, Y Dịch

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Y Dịch
Tiếng hát: Nguyễn Quyết Thắng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.