Archive for the ‘Y Dịch’ Category

Phạm Anh Dũng

Thơ: Y Dịch; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Duy Cường; Tiếng hát: Tuấn Ngọc

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Y Dịch
Tiếng hát: Nguyễn Quyết Thắng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link