Tháng Bảy chưa mưa

Posted: 13/05/2019 in Âm Nhạc, Phạm Anh Dũng, Thơ, Tuấn Ngọc, Y Dịch

Phạm Anh Dũng

Thơ: Y Dịch; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Duy Cường; Tiếng hát: Tuấn Ngọc

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.