Nhạc: Liên Bình Định
Thơ: Hàn Mạc Tử
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
PPS: BY
Nguồn: YouTube (uploaded by phambachyen2002)

Đã đóng bình luận.