Archive for the ‘Ca đoàn Sao Mai’ Category

Liên Bình Định


Giáng Sinh
Nguyễn Gia Trí

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc: Liên Bình Định
Thơ: Hàn Mạc Tử
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
PPS: BY
Nguồn: YouTube (uploaded by phambachyen2002)