Vàng thu ta mất nhau

Posted: 16/10/2012 in Âm Nhạc, Bảo Yến, Phạm Anh Dũng, Phạm Ngọc, Thơ

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Vọng Ngày Xanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.