Cơn say độc ẩm

Posted: 24/10/2012 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

Không em rượu vẫn rót tràn
Say sưa cùng với gió ngàn trăng suông
Gió trăng chia sớt nỗi buồn
Tiễn ta đi tiếp cuối đường ảo sinh.

Chén này cụng với Lưu Linh
Cùng đau thế thái nhân tình cổ kim
Từ ta bảy nổi ba chìm
Tấm thân phiêu bạt cánh chim giang hồ.

Chén này cụng với Hư Vô
Gọi hồn Thục Ðế bên mồ Ðỗ Quyên
Từ em quên hết lời nguyền
Rượu bầu thơ túi lạc miền phù vân.

Chén này cụng với phàm trần
Gẫm xem thế sự xoay vần đến đâu ?
Trăm năm tiếp cuộc bể dâu
Tang bồng hồ thỉ bạc đầu chưa xong !

Chén này cụng giáp một vòng :
Ðông – Tây – Nam – Bắc tạ lòng cố tri
Thưa rằng : Tại buổi ra đi
Mất quê vỡ mộng lấy gì nương thân !

Rượu còn … hắt xuống sông Ngân
Trăng tà gió lộng mây lần khần trôi
Ngàn năm Non Nước lở bồi
Cơn say chợt tỉnh bồi hồi Nước Non.

Phan Đắc Lữ
Nửa đêm 20.7.2007
Trích thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.