Tình như biển sóng

Posted: 24/10/2012 in Âm Nhạc, Kiên Thanh, Lữ Quỳnh, Thái Hòa, Thơ

Kiên Thanh

Nhạc: Kiên Thanh; Thơ: Lữ Quỳnh; Tiếng hát: Thái Hòa
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.