Archive for the ‘Kiên Thanh’ Category

Kiên Thanh

suy_tu_trong_hoang_hon

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Kiên Thanh; Tiếng hát: Thái Hòa

Bản ký âm PDF

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3.

Kiên Thanh

nha_tho_trong_nui-dinh_cuong
Nhà thờ trong núi – Đinh Cường

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Kiên Thanh; Tiếng hát: Đăng Hiếu

Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Kiên Thanh

pho_hoi_an

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Kiên Thanh; Tiếng hát: Kim Khánh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Kiên Thanh

que_huong

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Kiên Thanh; Tiếng hát: Kim Khánh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Kiên Thanh

sakura

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc và hòa âm: Kiên Thanh; Tiếng hát: Kim Khánh

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3.

Kiên Thanh

man_walking_in_snow_2

Nhạc: Kiên Thanh; Thơ: Lữ Quỳnh; Tiếng hát: Đăng Hiếu
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3.

Kiên Thanh

Nhạc: Kiên Thanh; Thơ: Lữ Quỳnh; Tiếng hát: Kim Khánh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi bản nhạc và mp3 file.

Kiên Thanh

Nhạc: Kiên Thanh; Thơ: Lữ Quỳnh; Tiếng hát: Kim Khánh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi bản nhạc và mp3 file.

Kiên Thanh

Nhạc: Kiên Thanh; Thơ: Lữ Quỳnh; Tiếng hát: Thái Hòa
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi bản nhạc và mp3 file.