Ở vùng cao ước vọng

Posted: 26/06/2014 in Âm Nhạc, Huỳnh Tâm Hoài, Kiên Thanh, Thơ, Đăng Hiếu

Kiên Thanh

nha_tho_trong_nui-dinh_cuong
Nhà thờ trong núi – Đinh Cường

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Kiên Thanh; Tiếng hát: Đăng Hiếu

Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.