Trường Sa, Fukushima

Posted: 05/08/2013 in Âm Nhạc, Kiên Thanh, Kim Khánh, Lữ Quỳnh, Thơ

Kiên Thanh

sakura

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc và hòa âm: Kiên Thanh; Tiếng hát: Kim Khánh

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.