Mưa chiều

Posted: 21/11/2012 in Âm Nhạc, Kiên Thanh, Kim Khánh, Lữ Quỳnh, Thơ

Kiên Thanh

Nhạc: Kiên Thanh; Thơ: Lữ Quỳnh; Tiếng hát: Kim Khánh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.