Người lính buồn

Posted: 15/11/2014 in Âm Nhạc, Kiên Thanh, Lữ Quỳnh, Thái Hòa, Thơ

Kiên Thanh

suy_tu_trong_hoang_hon

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Kiên Thanh; Tiếng hát: Thái Hòa

Bản ký âm PDF

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.