Mai này

Posted: 29/04/2014 in Âm Nhạc, Huỳnh Tâm Hoài, Kiên Thanh, Kim Khánh, Thơ

Kiên Thanh

que_huong

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Kiên Thanh; Tiếng hát: Kim Khánh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.