Có một giấc mơ

Posted: 12/03/2013 in Âm Nhạc, Kiên Thanh, Lữ Quỳnh, Thơ, Đăng Hiếu

Kiên Thanh

man_walking_in_snow_2

Nhạc: Kiên Thanh; Thơ: Lữ Quỳnh; Tiếng hát: Đăng Hiếu
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.