Bão | Bão giá

Posted: 03/11/2012 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi
Tặng Hoa Lý & Hà Thị Trực

Bão

Bão xé trời đêm
Làng xóm rung lên
đồng trắng xóa…
Ngày mai bếp không có Lửa
Không gạo vào nồi
Rau cháo cầm hơi
Trông lên “nhà cao tầng” (1)
ngất xỉu !
Cơn bão quét qua rồi
Rớt lại lòng mình :
Áp thấp nhiệt đới…

(Quê Hải Phòng, bão số 8; 28-10-2012)

Bão giá

“Cơn bão giá” chức quyền không suy suyển
Phó thường dân “bếp” chuyển than tổ ong
“Dân xóm bụi” có Ung thư, Lao phổi
“Nhà cao tầng” (2) bão gió chẳng hề rung .

(Hà Nội 2008-2011)

Nguyễn Khôi
Nguồn: Tác giả gửi

(1), (2) nhà các “Sếp” & các Tư sản mới nổi

Đã đóng bình luận.