Buổi sáng cà phê 58

Posted: 03/11/2012 in Lê Thánh Thư, Thơ

Lê Thánh Thư


Coffee chatter – Charlotte Rossmann

Người đàn bà lằng lặng nuốt tiếng cười bên cạnh người đàn ông
người đàn bà nghim nghỉm lấp lú buổi sáng um khói ngồi đồng.

Người đàn bà xóc xách ghế bàn xoi bói những khuôn mặt đàn ông châm cứu
người đàn bà ngựa nghẽo về sau người đàn ông một giờ hai mươi phút.

Người đàn bà không guốc không nón không chân bon
ném lại cái nhìn ngường ngượng thành tiếng mảnh chai
ném lại cái ngáp vặt dài ngoằng ngoẵng xăm xăm đường xe
người đàn bà đéo đi.

Người đàn bà đéo đứng
người đàn bà đéo mộng
buồn thành thạo hắt ra từ mái tóc dài đèm đẹp màu đêm.

Người đàn bà ngồi khâu vá vết thương người đàn ông bằng nụ cười mãn nguyện
người đàn bà ươm ướm
người đàn ông ừ hữ ừ ào.

Người đàn bà thung dung nứt ra từ gốc rễ cây bồ đề rậm rờn mầm xanh
người đàn bà không nhớ không quên
người đàn bà quang quẽ cà phê 58
người đàn bà vẻn vẹn xùm xòa bên cạnh người đàn ông mù lòa quạnh quẽ.

Người đàn bà xóc xách buổi sáng lên vai
người đàn bà bóc bách người đàn ông trên tay
người đàn bà nhuộm đỏ đắn người đàn ông

thau tháu tan nhanh vào buổi sáng lòa nghèo đói…

Lê Thánh Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.