Người về

Posted: 09/11/2012 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm

người về chân dẫm lên trí nhớ
phố cũ hè xưa khuất cố nhân
cuối đời mộng đã là dâu bể
vẫn cố tìm nhau khóc một lần

người về bước chậm đêm trừ tịch
còn đâu hương lửa bén duyên thừa
bạc đầu kể lể thời xuân sắc
ngày xưa ta đã phụ đời nhau

người về cổ độ không kịp nữa
đò ngang rã mục bến trăm năm
nỉ non ai hát chiều sông vắng
nhắc nhở đời sau chuyện đá vàng.

Thương Tử Tâm
06/2012
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.