Sài Gòn kỳ diệu

Posted: 09/11/2012 in Âm Nhạc, Diên An, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn


Đường phố Sài Gòn – Direk Kingnok

Nhạc: Phan Ni Tấn; Thơ: La Toàn Vinh; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Diên An

ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.