Tiễn bạn

Posted: 13/11/2012 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu
Vĩnh biệt Mạc Văn Phước

Bạn đi, bỏ lại đàng sau những
Phù phiếm, hư danh của thế trần
Những mảnh hồn tàn theo lá rụng
Những đời nghiêng ngã đứng phân vân

Bạn đi, để lại thương cùng nhớ
Trên những vành tang trắng nhớ thương
Trên những ưu tư bè bạn cũ
Tiễn người chân nặng bước vương vương

Bạn về bên đó, về bên đó
Còn gió tang thương, nắng hận thù?
Vòng giây oan nghiệt còn thắt xiết?
Hay đường mây nhẹ bước nhàn du?

Bạn về bên đó, bên này biết
Lòng còn thơm mãi một mùi Hương
Vẫn rộn tiếng cười nhân ái đó
Như thưở chung nhau một mái trường

Bạn vào nước Chúa hồn thanh thản
Bỏ lại trần gian xác nặng nề
Tay ai chấm lệ mừng tiễn bạn
Giã từ cõi tạm để về quê.

Trang Châu
25-10-2012
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.