Năm mới

Posted: 23/11/2012 in Âm Nhạc, Chu Trầm Nguyên Minh, Phan Ni Tấn, Phan Thanh, Thơ

Phan Ni Tấn


The three candles – Marc Chagall

Thơ: Chu Trầm Nguyên Minh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Phan Thanh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam

Đã đóng bình luận.