Archive for the ‘Phan Thanh’ Category

Phan Ni Tấn


The three candles – Marc Chagall

Thơ: Chu Trầm Nguyên Minh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Phan Thanh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam