Lối ra | Old & new

Posted: 27/11/2012 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc

Lối ra

toan nghê nghê toan
ngoan
lần khân đứng đợi
bên lề tử sinh
cưỡi con thú lạ xung thành
dáo. đi đàng giấy
rã bành tiên phuông
ai xui
lượmmột bông hường
lối ra khỏi trận
nhờ hương
đọ giùm

 

Old & new

bận cũ. lây cũ
lân la tìm mới
[ muốn cũ có cũ
muốn mới thì mới ]

mới
cũng tự mọc mời
trời cao
đất rộng
sáng chơi
chiều
về

Sử Mặc
17 oct. 12
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.